Försäljning & Service av datorer och it-utrustning

Vi säljer eller hyr ut betalterminal anpassad

till Ert behov och Er verksamhet.

http://datorama.se/betalterminaler/